Partnerzy

BGK_80Bank Gospodarstwa Krajowego - pełni rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych, któremu powierzone zostało wdrażanie Projektu.W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest w województwie:mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych ze środków UE w ramach Polityki Spójności. BGK wraz z władzami poszczególnych województw ustala kryteria Konkursów oraz szczegółowe zasady przyznawania finansowania.

 


 

UM_80Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WP) podjął decyzję o przeznaczeniu części środków Programu na realizację inicjatywy JEREMIE. Dnia 7 sierpnia 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł Umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WP i od tego dnia pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego.

 


 

ANG_80ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych skupia profesjonalistów rynku pośrednictwa kredytowego. Jest jedyną spółdzielnią na tym rynku. Został stworzona i jest prowadzona na fundamencie jasno określonych wartości takich jak uczciwość, przedsiębiorczość czy odpowiedzialność społeczna. Spółdzielnia wspiera nas w doradztwie finansowym oraz doborze uzupełniających metod finansowania.

 


 

ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych to spółka specjalizująca się w sprzedaży produktów oszczędnościowych i ubezpieczeniowych. Doradcy ANG IU wspierają nas w zakresie wiedzy finansowej oraz metod zapewniania płynności finansowej przedsiębiorstw.

 


 

IU_80 ANG Biznes S.A. zajmuje się obsługą finansową mikro, małych i średnich firm. Doświadczony zespół doradców ANG Biznes S.A. wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania, a nietuzinkowa kultura organizacyjna oparta na zrównoważonym rozwoju czyni firmę wyróżniającym się na rynku miejscem pracy.