Od 2009 roku koncentrujemy się na wspieraniu nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. Świadczymy szeroką gamę usług doradztwa w uruchomieniu projektu, zdefiniowania tożsamości i strategii, organizowania finansowania zarówno kapitałowego jak i dłużnego i wiele więcej.

Głównymi obszarami specjalizacji Spółki są:

  • transfer technologii,
  • doradztwo strategiczne,
  • inwestycje kapitałowe,
  • wdrażanie wyników prac B+R oraz
  • wspieranie finansowe przedsiębiorstw, głównie start-upów w branży finansowej i nowych technologii (B2B, IC
BRF zgodnie z przyjętą strategią, działa jako akcelerator technologii inwestujący w wielu przypadkach w krótkim horyzoncie czasowym w pomysły znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (objęcie lub odkupienie udziałów) oraz dostarczający usługi takie jak: doradztwo, w zakresie promocji, marketingu, rozwoju produktu, hostingu oraz dostarczania odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą.

Zrealizowaliśmy wiele działań i projektów, w których świadczyliśmy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferem technologii. Realizację procesów transferu technologii oparliśmy na ścisłej współpracy w ramach różnego rodzaju konsorcjów. W ten sposób nowe projekty zyskują możliwość skorzystania z większych zasobów wiedzy oraz ze specjalistycznej infrastruktury badawczej. BRF ma doświadczenie w świadczeniu usług na każdym etapie transferu technologii, od generowania pomysłów, przez preselekcję idei, inkubację, aż po promocję i wdrażanie.