Inkubator

W okresie preinkubacji pomagamy w pracy nad biznesplanem projektu i studium wykonalności (czyli m.in. analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej). Przeprowadzamy niezbędne badania i analizy, oraz wspieramy przygotowanie prototypu i koncepcji technologicznej projektu. Służymy również pomocą w dostarczeniu odpowiednich raportów rynkowych i innych źródeł wiedzy oraz wsparciem wielu doświadczonych w danej branży mentorów.

Okres preinkubacji kończy się gotowym biznesplanem projektu lub studium wykonalności, weryfikacją założeń i oceną jego szans na sukces rynkowy. Biznesplan wraz z analizą rynku i analizą potencjału rynkowego będą stanowiły podstawę do zakwalifikowania pomysłu do fazy wejścia kapitałowego.

Pomysłodawcy najlepszych projektów będą mieli szansę zaprezentowania swoich pomysłów. Pozwoli to Radzie Inwestycyjnej poznać pomysłodawców, ocenić ich poziom zaangażowania, determinacji, przygotowania oraz pogłębić wiedzę na temat projektów.

W kolejnym etapie przechodzimy do prac przygotowawczych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej (w ustalonej formie). W ramach tych przygotowań przewidujemy sesje coachingowe i mentoringowe oraz stworzenie MVP.

Czego możecie się spodziewać w ramach naszego wsparcia:

 • - konsultacje z radcą prawnym oraz doradcą podatkowym,
 • - wsparcie i doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia,
 • - przygotowanie umowy spółki zgodnie z polskimi przepisami,
 • - przygotowanie wizyty u notariusza i opieka podczas czynności notarialnych,
 • - przygotowanie oraz złożenie dokumentów do odpowiednich urzędów,
 • - pomoc w sporządzeniu dokumentacji dodatkowej do złożenia w KRS,
 • - pomoc w sporządzeniu wniosków do złożenia w Sądzie,
 • - pomoc w sporządzeniu wniosków o nadanie numeru REGON, NIP, także rejestracji w ZUS,
 • - pomoc w zakresie poświadczania dokumentów, usług tłumaczeniowych oraz otworzenia rachunku bankowego,
 • - przekazanie informacji odnośnie do formalno-prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem spółki,
 • - doradztwo z zakresu marketingu i promocji,
 • - źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom.

Każdy zespół projektowy może liczyć na wsparcie pracowników BRF w zakresie rachunkowości i finansów, technologii informatycznych oraz analiz rynkowych i marketingu; doradztwa patentowego i własności intelektualnej (także pod kątem nienaruszalności istniejących praw własności), podatkowego i księgowego, prawnego oraz związanego z pozyskiwaniem funduszy UE na rozwój MSP.

Ważnym wsparciem będzie także wsparcie na rozwój preinkubowanych podmiotów w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii lub produktu lub usług, w ramach branż lub dziedzin, w których planowana jest preinkubacja innowacyjnych pomysłów, tj.:

 • - uzyskanie wiedzy na temat innowacyjnej technologii (w tym wiedzy o nienaruszalności istniejących patentów itp.),
 • - przeprowadzenie analiz teoretycznych,
 • - prace rozwojowe prowadzące do uzyskania prototypu rozwiązania,
 • - opracowanie scenariuszy testów;
 • - przeprowadzenie testów weryfikujących poprawność działania nowego rozwiązania (innowacyjnej technologii) w wersji beta;
 • - przeprowadzenie testów akceptacyjnych na grupie docelowej produktu/usługi,
 • - analiza wyników testów,
 • - przeprowadzenie doświadczeń, w tym produkcji doświadczalnej,
 • - promocja nowej technologii na rynku docelowym;

Działania te będą uzależnione i ściśle dopasowane do rodzaju inwestycji i branży. Efektem tych działań będzie Test Summary Report - zawierający wszystkie istotne informacje ujawnione podczas zakończonych testów oraz wyceny jakości procesów testowania.