inicjatywa JEREMIE

Program zakończony.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza. Napędzamy Rozwój przedsięborstw www.jeremie.com.pl