Wojciech Kamińskipiątek, 30 stycznia 2015

Bezprzewodowa rewolucja

Firmę VIRTUALL założyłem w 2004 r. Były to lata, kiedy Internet oraz świadomość i waga istoty jego posiadania wśród społeczeństwa dopiero się rozwijały. W tych czasach skomunikowane z siecią w sposób zadowalający były jedynie duże aglomeracje. Dostarczenie szerokopasmowego łącza internetowego do małych miejscowości było nieopłacalne lub zbyt kosztowne dla rozwijających się wtedy operatorów. Brak dostępu do Internetu na terenach wiejskich, słabo zurbanizowanych lub o trudnej topografii był istotną bolączką osób zamieszkujących te tereny.
Świadomość tych potrzeb oraz niezagospodarowanej niszy była czynnikiem motywującym do założenia przeze mnie własnego przedsiębiorstwa. Idealnym rozwiązaniem dla obszarów, do których głownie skierowane są usługi mojej firmy, była technologia radiowej transmisji danych. Rozpoczęliśmy budowę własnych przekaźników. Umiejętnie zbudowana infrastruktura oraz doświadczenie pozwoliły mi na opracowanie rozwiązań niewykorzystywanych przez jakiekolwiek inne konkurencyjne przedsiębiorstwo. Lokalizacja odbiorcy i ukształtowanie terenu nie stanowiły dla mnie żadnego problemu. Liczył się fakt skutecznego skomunikowania docelowego odbiorcy przy wykorzystaniu dostępnej technologii połączonej z kreatywnymi, autorskimi rozwiązaniami.
Możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania przyczyniła się do rozwoju firmy na lokalnym rynku. Profesjonalnie świadczone usług, wraz z odpowiedzialnym i fachowym serwisem zaowocowały systematycznie rosnącą grupą użytkowników.
W chwili obecnej VIRTUALL zapewnić może stały dostęp do Internetu nawet do prędkości 30 MBIT/S, a do tego w cenie niższej, aniżeli u innych operatorów, bez ukrytych kosztów, bez konieczności budowania kosztownej infrastruktury.
Virtuall
Tak duża prędkość oraz stabilnie działający Internet możliwy jest dzięki zbudowanej sieci nadajników i przekaźników działających w mikrofalowym paśmie 5GHz AIRMAX, które cechuje emisja stabilnego, niezakłóconego sygnału, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Stosowane przez VIRTUALL nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zapewnić najwyższej jakości szerokopasmowy dostęp do sieci Internetowej.
Wraz z rozwojem firmy pojawiały się kolejne inwestycje do realizacji. Pojawiające się co rusz nowe technologie umożliwiły systematyczne udoskonalenie posiadanej infrastruktury. W pewnym momencie każda firma dochodzi do takiego etapu, iż nie liczy się tylko samo przetrwanie na rynku, lecz inwestowanie w rozwój samego przedsiębiorstwa.
Wkład poczyniony w polepszanie jakości usług zwraca się i procentuje z nadwyżką w postaci zadowolenia dotychczasowych odbiorców, którzy dalecy są od korzystania z rozwiązań konkurencji oraz w postaci nowych odbiorców, zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi przez dostawcę usług.
Firma VIRTUALL znalazła się właśnie w takim momencie. Zmieniająca się technologia umożliwiła realizację inwestycji w nowej, lepszej jakości. Wykonywanie przyłączeń przy wykorzystaniu tejże technologii wymagała jednak zaawansowanego sprzętu w dość dużej ilości. Aby sprostać temu zadaniu i aby nie stracić okazji na dalszy rozwój zdecydowałem się skorzystać z zewnętrznego finansowania. I tutaj z pomocą przyszła Inicjatywa JEREMIE. Firma VIRTUALL za pośrednictwem firmy Black Rose Finanse uzyskała finansowanie na realizację 3 projektów inwestycyjnych. Zakupiony w ramach pożyczek sprzęt umożliwił podniesienie jakości oferowanych usług oraz umożliwił obsługę zdecydowanie większej ilości odbiorców aniżeli przy wykorzystaniu jedynie własnych środków.
Mogę zatem z czystym sumieniem polecić tą formę finansowania każdemu rozwijającemu się przedsiębiorstwu. W przypadku firmy VIRTUALL był to idealny krok ku lepszej przyszłości.
Łukasz Bullmann
Właściciel VIRTUALL Łukasz Bullmann
www.virtuall.pl

Powrót do postów