Wojciech Kamińskiponiedziałek, 15 grudnia 2014

Przedszkolny pomysł na biznes!

„Akademia Przedszkolaka” oraz „Blue Kids” to dwa założone przeze mnie przedszkola. Ich powstanie byłoby niemożliwe bez wsparcia, które otrzymałem w ramach Inicjatywy JEREMIE za pośrednictwem firmy Black Rose Finance Sp. z o.o. z Gdyni, które wspiera nowopowstające przedsiębiorstwa udzielając pożyczek na realizację inwestycji.
Nazywam się Łukasz Partyka i obecnie prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą PHU „PARTYKA” Łukasz Partyka. Na co dzień jestem pracownikiem państwowym.
Od zawsze marzyłem o otwarciu własnego biznesu, który po przejściu na zasłużoną emeryturę umożliwi mi prowadzenie godnego życia. Po zbadaniu lokalnego rynku oraz jego bolączek idealnym źródłem ulokowania pozyskanych oszczędności wydał mi się rynek przedszkolny. Tczew to miasto na terenie województwa pomorskiego. Jak każde miasto w Polsce również Tczew cierpiał na brak wystarczających miejsc w placówkach przedszkolnych.
Swoje kroki w biznesie rozpocząłem od zweryfikowania budżetu, który posiadałem na ten właśnie cel. Moje oszczędności okazały się nie wystarczające na sfinansowanie całości prac. Dzięki informacjom pozyskanym w Internecie dowiedziałem się o zasadach przyznawania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE. Opracowałem biznes plan i z odpowiednimi dokumentami zwróciłem się o pomoc do firmy Black Rose Finance Sp. z o.o. – jednego z pośredników, który dysponował środkami w ramach inicjatywy. W ten oto sposób otrzymałem finansowanie na założenie pierwszego przedszkola – „Akademię Przedszkolaka”.
Otwarcie przedszkola nie jest sprawą łatwą – liczba formalności, pozwoleń i prac do wykonania mogłaby przerazić i zniechęcić każdego. Ja jednak należę do osób upartych i konsekwentnych w działaniu. Gdy dążę do upragnionego celu jakiekolwiek przeciwności losu nie są w stanie mnie powstrzymać. Dzięki samozaparciu i dążeniu do pozyskania odpowiedniej wiedzy udało mi się pokonać początkowe problemy.
Aby móc skierować ofertę do wszystkich grup osób od razu rozpocząłem starania o nadanie statusu przedszkola, które otrzymuje wsparcie w postaci dotacji na każde dziecko z Urzędu Miasta. Dotacje te umożliwiły mi zaproponowanie rodzicom najniższego czesnego w mieście, które wynosi 150,00 PLN + koszty dziennego wyżywienia. W cenę czesnego wliczone są również dodatkowe zajęcia takie jak: religia, rytmika, logopeda, spotkania z psychologiem, język angielski, język włoski, gimnastyka korekcyjna, karate i wiele innych.
Po udanym starcie pierwszego przedszkola przystąpiłem do realizacji drugiego celu – zapewnienia miejsca dziennego pobytu dla  dzieci. Tutaj również nieoceniona okazała się pomoc firmy Black Rose Finanse w postaci pożyczki ze źródeł Inicjatywy JEREMIE.  Tak powstało drugie przedszkole w ramach „Akademii Przedszkolaka” o nazwie „Blue Kids”. W tym przypadku dostępność miejsca w przedszkolu, wysokość czesnego i bogactwo oferty nie uległy zmianie – w myśl zasady „wysoka jakość za przystępną cenę!”.
Moim marzeniem osobistym jest, aby placówka „Akademii Przedszkolaka” znajdowała się w każdym mieście w Polsce :) Czy to marzenie się ziści – czas pokaże. Na pewno dopóki istnieje Inicjatywa JEREMIE jego spełnienie jest nadal możliwe.

Łukasz Partyka
Właściciel PHU PARTYKA Łukasz Partyka

Powrót do postów